home contact

obrazek-na-podstronach

1. Prezentacja

 

Strona internetowa www.bloombyliberon.pl stanowi własność V33 Groupe, została należycie utworzona i zarejestrowana pod numerem B 305 690 158 w Urzędzie ds. Rejestracji Spółek w Lons Le Saunie, z siedzibą przy Route de la Muyre, 39210 Domblans, Tel. 03.84.35.00.33. Odpowiedzialny za opublikowanie strony jest Dyrektor Marketingu, Pan Jean Michel Delorme. Firma TRANSPAC, z siedzibą przy B13, 33 Avenue du Maine, 75755 PARIS Cedex 15, Tel/ +33 (0)1 53 7420 00, odpowiada za prowadzenie stałego i bezpośredniego hostingu informacji udostępnionych na stronie internetowej.

 

2. Dostęp do strony internetowej

 

Użytkownik strony www.bloombyliberon.pl zaświadcza, że jego konfiguracja informatyczna nie zawiera żadnych wirusów oraz, że działa bez zarzutów. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami, o których mowa w niniejszym zastrzeżeniu i spełnia je wszystkie bez wyjątku. Użytkownik przyznaje, że został poinformowany, że strona internetowa www.bloombyliberon.pl jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem przypadków, gdzie na działanie strony mają wpływ siły wyższe, problemy informatyczne, problemy związane z siecią teleinformatyczną lub problemy techniczne. Z powodu konserwacji lub przebudowy strony, V33 może uniemożliwić dostęp do strony, ale dołoży wszelkich starań, aby uprzednio powiadomić o tym użytkowników.

 

3. Treści zawarte na stronie

 

Treści zawarte na stronie www.bloombyliberon.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. V33 nie może gwarantować poprawności, dokładności i aktualności informacji zawartych na stronie, ani za skutki działań podejmowanych na podstawie tych informacji. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie wyłącznie na własny użytek. V33 nie może ponosić odpowiedzialności za błędy, za braki w dostępności pewnych informacji i/lub obecność wirusa na stronie internetowej.

 

4. Dane osobowe

 

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku o przetwarzaniu komputerowym i prawach jednostki zgłoszono przetwarzanie danych osobowych na Stronie Internetowej www.v33.pl, komisji CNIL, która to wydała zaświadczenie nr 1162588. Informuje się niniejszym użytkowników, że dane osób odwiedzających stronę internetową www.bloombyliberon.pl, podawane w kwestionariuszu kontaktowym umieszczonym na stronie są niezbędne dla odpowiedniego reagowania na prośby użytkowników (z wyjątkiem danych nieobowiązkowych). Użytkownik ma prawo dostępu do informacji jego dotyczących oraz aktualizować lub zmieniać te informacje, poprzez kontakt listowny z Panem Jean Michel DELORME, V33 S.A , La Muyre, 39210 Domblans.

 

5. Cookies

 

Użytkownik może zostać poinformowany o konieczności zaakceptowania plików „cookies" (ciasteczek) podczas wizyty na stronie internetowej www.bloombyliberon.pl. Ciasteczka nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Pozwalają one na rejestrowanie informacji związanych z poruszaniem się po stronie internetowej na naszym komputerze ( przeglądane strony, data i godzina przeglądania stron), które to informacje mogą być odczytane przy następnych wizytach na stronie. Użytkownik może odmówić rejestrowania ciasteczek, lub zostać uprzedzony o potrzebie ich akceptacji, poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej:

 

Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. Wybierz Narzędzia na górnym pasku menu przeglądarki, a następnie pozycję Opcje internetowe.
2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
3. Przesuwając kursorem dźwignię w górę lub w dół wybierz odpowiedni dla Ciebie poziom zabezpieczeń bądź kliknij na przycisk Zaawansowane, aby spersonalizować ustawienia ciasteczek.


Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Wybierz Narzędzia na górnym pasku menu przeglądarki, a następnie pozycję Opcje internetowe.
2. Następnie wybierz zakładkę Zabezpieczania.
3. W grupie zabezpieczenia kliknij na Internet, następnie " Poziom niestandardowy"
4. Zaznacz rubrykę Cookies i wybierz odpowiadającą Ci opcję.


Netscape 6.X i 7.X :
1. Wybierz Edycja na górnym pasku menu, a następnie Preferencje.
2. Prywatność i zabezpieczenia
3. Cookies


Firefox :
1.Wybierz Narzędzia na górnym pasku menu przeglądarki, a następnie pozycję Opcje.
2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
3. Zaznacz/Odznacz rubrykę Akceptuj ciasteczka.


Opéra 6.0 lub nowsza :
1. Wybierz Plik na górnym pasku menu przeglądarki, a następnie Preferencje.
2. Następnie wybierz zakładkę Zaawansowane.
3. Cookies.


Dane osobowe dotyczące użytkowników są gromadzone wyłącznie na użytek V33. Użytkownik strony ma prawo do dostępu i poprawiania wcześniej przedstawionych danych osobowych w wyżej podany sposób.

 

6. Własność intelektualna

 

Struktura strony internetowej www.bloombyliberon.pl, informacje lub dokumenty, jak i poszczególne elementy zawarte na stronie stanowią własność wyłącznie V33 lub stanowią przedmiot prawa użytkowania i kopiowania. Elementy na stronie podlegają ochronie prawnej i są chronione prawem autorskim.
Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, publikowania, modyfikowania ani przekazywania, - w jakiejkolwiek formie - częściowo lub w całości, danych, wyglądu strony lub jej organizacji, prac chronionych prawem autorskim prezentowanych na stronie internetowej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody posiadacza prawa autorskiego. Odpowiedzialność za wszelkie nieautoryzowane użycie danych i elementów znajdujących się na stronie jest po stronie użytkownika i może zostać uznane za fałszerstwo zgodnie z art. L.335-2 francuskiej Ustawy o Własności Intelektualnej.

Znaki towarowe i logo umieszczone na stronie internetowej stanowią własność V33.
Jakiekolwiek publikowanie i kopiowanie, w całości lub w części, znaków towarowych lub logo ze Strony Internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody V33 jest zabronione, a użytkownik, który podejmie takie działania, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z art. 713.2 i 713.3 francuskiej Ustawy o Własności Intelektualnej.

 

7. Linki hipertekstowe

 

Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron w formie hipertekstu. Dla zastosowania tych linków uzyskano uprzednio upoważnienia. V33 nie będzie mogło zostać pociągnięte do odpowiedzialności za zawartość za dostępne w ten sposób strony internetowe ani za ewentualne zebranie lub transmisję danych osobowych, instalacje plików cookies lub wszelkie inne działania dokonane przez te strony.

W żadnym wypadku, użytkownikom nie wolno zamieszczać na stronie V33 linków w formie hipertekstu bez uprzedniej pisemnej zgody V33. Prośby takie należy kierować do osoby odpowiedzialnej za publikacje na stronie www.bloombyliberon.pl ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Udzielenie zgody może zostać w każdej chwili cofnięta przez V33 bez konieczności uzasadnienia przyczyny.

 

8. Dodatkowe informacje

 

V33 zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian powyższych informacji prawnych. Użytkownicy mogą się z nimi na bieżąco zapoznać. Użytkownicy mogą podzielić się swoimi uwagami wysyłając wiadomość na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.